มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการในพระองค์  
หน้าแรก..
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการพระราชดำริ โครงการในพระราชเสาวนีย์
โครงการในพระองค์
โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานส่วนกลาง
ข่าวกิจกรรม
ถาม - ตอบ
รายงานการประชุม
วีดิทัศน์โครงการ
ติดต่อสอบถาม
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 

โครงการปลูกป่า และสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
โครงการปลูกป่า และสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาการท่องเที่วเกษตรเชิงนิเวศ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวข้อข่าว : โครงการปลูกป่า และสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันที่ : 24 กันยายน 2553
ผู้เขียน : สุกัญญา กิติเวียง
หน่วยงาน :โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ